טריוויה

מתוך 42 הגשרים המחברים בין האיים של פלורידה קיז, הגשר הארוך ביותר – Seven mile bridge – נמתח לאורך של יותר מעשרה קילומטרים. הקצר שבהם מגיע לאורך של כ-11 מטר. כ-15 אחוז מזמן נסיעה רצופה לאורך פלורידה קיז הוא על גבי גשרים.