תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

שלום פלש

צייר אובססיבי בשמן של נופים עירוניים ונופים פתוחים. מצייר בימים אלה בפריז, גר ברחובות