תגובות

חברת חשמל: קו מתח אחד במקום שלושה
מחברת חשמל נמסר: "מרכז הנגב ואילת ניזונים משני קווי חשמל שנבנו לפני יותר מארבעים שנה. קו אחד עובר במזרח מכתש רמון והשני במערבו. במטרה לחזק את הולכת החשמל לדרום תכננה החברה קו נוסף בסמוך לקו המערבי, בפרוזדור שאושר בתוכנית מתאר מחוזית.
על אף אישור התוכניות קיימה חברת חשמל דיונים רבים לאיתור פתרונות לשימור הסביבה במכתשים. ואכן, בכוונתנו לוותר על תוכנית שלושת הקווים ולפעול לשדרוג הקו המערבי. בשלב מאוחר יותר הקו המזרחי יפורק, כך שבמקום שלושה קווים שיחצו את המכתש יישאר קו אחד בלבד".
תגובת ועד תושבי רמון: "חברת החשמל ממשיכה להתעלם מטענות התושבים, שלפיהן יש להקים קו מתח עוקף מכתש או להטמין את קו המתח המערבי באדמה. אגב, הקמתה של תחנת כוח עצמאית וידידותית לסביבה באילת היתה פותרת את בעיית החשמל ומספקת פרנסה לתושבי העיר אילת".

חסין אש: המחצבה בשטח שאינו בתחום השמורה

"הפעילות המדוברת היא במחצבה קיימת, כרויה ופתוחה, ולא בשטח חדש. מדובר בשטח שאינו בתחום השמורה, ותוכנית השיקום מביאה בחשבון את המשך הכרייה באזור. השבתת מפעלים ופגיעה בכלכלת המדינה גרועה במידה רבה מכל חציבה מבוקרת שאינה סותרת פעילות תיירותית", מסר דובר חברת חסין אש.
תגובת ועד תושבי רמון: "כבר כמה שנים שאין שום פעילות של כריית חרסיות במכתש. השטח המיועד לחציבה אמנם צמוד לשטחי חציבה ישנים, אולם הוא טבעי לגמרי. חציבה וכרייה כן פוגעות בתיירות. במצפה רמון יש מאות אנשים המתפרנסים מתיירות, ומספר תושבי המקום שיעבדו במחצבת חסין אש הוא כנראה אפס".