שיחון עברי-ספרדי (חלק ב')

מספרים  
אחד/אחתuno/unaאוּנוֹ/אוּנָה
שתייםdosדוֹס
שלוש tres טְרֶס 
ארבע quatro קוּאָטְרוֹ 
חמש cinco סִינְקוֹ 
שש seis סֶאִיס
שבע siete סִיֶטָה
שמונה ocho אוֹצ'וֹ
תשע nueve נוּאֶבֶה
עשר diez דִיאֶס
מאה cien סִיֶן
אלף mil מִיל
   
לעמוד הקודם