שיחון עברי-ספרדי (חלק ב')

מספרים    
אחד/אחת uno/una אוּנוֹ/אוּנָה
שתיים dos דוֹס
שלוש  tres  טְרֶס 
ארבע  quatro  קוּאָטְרוֹ 
חמש  cinco  סִינְקוֹ 
שש  seis  סֶאִיס
שבע  siete  סִיֶטָה
שמונה  ocho  אוֹצ'וֹ
תשע  nueve  נוּאֶבֶה
עשר  diez  דִיאֶס
מאה  cien  סִיֶן
אלף  mil  מִיל
     
לעמוד הקודם