פתרון אפשרי

המאמר מציג תופעה קשה המעוררת דילמה בין הצורך בעובדים זרים בענף החקלאות לבין הרצון לשמור על חיות הבר והבית בארצנו. אין ספק שהבעיה נובעת בעיקר מפערים תרבותיים, אך זו לא רק תרבות ציד אלא גם תרבות אכילה. כפי שאמרו לי כמה חקלאים המעסיקים עובדים תאילנדים, "אם נותנים להם בשר או דגים, הם עוזבים את הציד, המלכודות וכל השטויות…".
התאילנדים עובדים במשך שעות ארוכות עבודה פיזית קשה תמורת שכר מינימום. אם מעסיקיהם ידאגו להם לבשר בכמות שתספיק לארוחה בשרית אחת ביום ויקפידו להסביר להם בשפתם על איסור הציד בישראל, הבעיה עשויה להיפתר כליל. 

סיגל רוזן, מוקד סיוע לעובדים זרים