פגשתי שרקרק ביישן

צילומן של ציפורי בר בישראל אינו דומה לצילומן במקומות אחרים. בישראל, שבה תרבות שימור הטבע חדשה למדי, כמעט שלא ניתן להתקרב לציפורים ולצלמן ללא שימוש באמצעים אופטיים מיוחדים ובשיטות עבודה בשדה המזכירות לעתים שיטות ציד. הסיבה לכך היא שציפורי הארץ חוששות מאיתנו ונסות על נפשן בכל מפגש. לא אחת אני מתקנא בעמיתים, צלמי טבע בריטים למשל, הנהנים משמורות טבע שבהן ריכוז עופות ים המוניים, שאינם חוששים מאנשים ושאפשר להתקרב אליהם ולצלם אותם כשאנו גלויים לעיניהם. כך, למשל, באיי הים הצפוני (ראו "מסע אחר" 89) וגם באיי שֶטְלנד, בפוקלנד בגלאפגוס ועוד.
כדי להצליח בצילום ציפורי בר בארץ בלי לפגוע בהן חייבים להשתמש באמצעים מיוחדים, חלקם יקרים למדי. במקרים רבים הצילום מתבצע מרחוק, ולשם כך חייבים להשתמש בעדשות טלסקופיות (Telephoto) בעלות עוצמה רבה כדי להגדיל את מושא הצילום ולקרבו. בפורמט של 35 מילימטר אני משתמש בעדשות ניקון בקוטר 800 ו-600 מילימטר, שאיכותן האופטית מעולה: הראשונה בעלת מיקוד ידני, והשנייה בעלת מיקוד אוטומטי עם מנוע פנימי בעדשה למיקוד מהיר. שילוב של עדשות אלה עם מצלמת ניקון f5 המשוכללת מאפשר לי את מה שבעבר היה רק חלום: צילום מהיר ומדויק של מושאי צילום שנמצאים בתנועה מהירה.
אך גם אם רכשתי את מיטב הטכנולוגיה האופטית, זה עדיין לא מבטיח את הצלחתי. עדשות הטֶלֶה אינן פותרות את בעיית המרחק. למשל, כדי לצלם שרקרק במיטבו בהגדלה סבירה עם עדשת 400 מילימטר, עלי להיות במרחק של כשמונה מטרים ממנו. בשנים הרבות שאני עוסק בנושא, לא הכרתי שרקרק שהסכים להימצא במרחק הזה מרצונו הטוב. הם חששנים וממהרים לברוח.
כדי לצמצם מרחקים אימצתי את שיטת המצלמה הנסתרת: לצלם מתוך מסתור, בהיחבא, מבלי שהציפור תחשוד בנוכחות אנושית בקרבתה. שימוש ב"סוכת צילום" מקובל כיום אצל צלמי הטבע. הסוכה היא מתקן נייד המוצב בשטח יום או יומיים קודם לכן, שאותו מקרבים מדי פעם למושא הצילום. קירוב המחבוא נעשה בהדרגה, כדי לא להפריע לציפור ולא לגרום לה לנטישת הקן. רק לאחר שמוודאים שהיא נינוחה בקן, אפשר להיכנס למחבוא ולצלם.
הרגעת הציפור מחייבת את מעורבותו של אדם נוסף: מלווה שיכניס את הצלם למחבוא ויסתלק מהשטח. לאחר שהיא נוכחת שהמלווה הסתלק, חוזרת הציפור לפעילותה הטבעית. הספירה עד שתיים קשה למרבית הציפורים, והן לא מבחינות שאדם אחד נשאר בקרבת הקן. יש שיטות נוספות לצילום מקרוב: הצבת מצלמה מוסווית בקרבת הקן והפעלתה בשלט רחוק או באמצעות כבל, שימוש במתקן הפעלה באמצעות קרן תת אדומה (infra red) ועוד שיטות שונות, שמרביתן פותחו על ידי צלמי טבע כדי לצלם מבלי להפריע. 
מעבר לשיטות המתקדמות, לב העניין הוא היכרות מעמיקה עם הנושא ומודעות לשימור הטבע. צלמי טבע חוטאים לפעמים בפגיעה בטבע בגלל להיטות יתר וחוסר התחשבות. צילום הטבע ושמירתו חייבים להשיק זה לזה בתודעה. קשה להצליח בהפקת צילומי טבע טובים תוך כדי הטרדה של מושאי הצילום והפרעת שלוותם. נוסף לכך, מניעת הפרעה לבעלי חיים מעוגנת בחוקי המדינה, ולכן בצילום עופות מוגנים כדאי להתייעץ עם המפקח על רשות שמורות הטבע והגנים ולקבל אישור מתאים.