על סטטיסטיקה ויוהרת האדם

מבחינה סטטיסטית לפחות, הטענה כי אנחנו בודדים ביקום היא יוהרה לא קטנה. מניין השמשות בגלקסיה הביתית שלנו – גלקסיית שביל החלב – מוערך ב־200 מיליארד; סביב השמש שלנו לבדה חגים תשעה כוכבי לכת (פלנטות). מכאן אפשר להניח, גם אם בצורה פשטנית במקצת, כי בגלקסיה שלנו קיימות מיליארדי פלנטות. על סמך כמה הנחות נוספות, שקצרה היריעה לפרטן כאן, אפשר לצמצם מאוד את המספר הזה ולהתייחס אך ורק לאותם כוכבי לכת שבהם שוררים תנאים העשויים לאפשר את קיומם של חיים במתכונת המוכרת לנו. התוצאות המתקבלות מורות על מיליוני פלנטות המתאימות לחיים.
גם עניין הזמן משחק כאן: השמשות הראשונות בגלקסיה נוצרו לפני כ־12 מיליארד שנים. השמש שלנו, יחד עם כוכבי הלכת שלה, נוצרה "רק" לפני כ־4.6 מיליארד שנים. ולכן, אם אכן נוצרו חיים תבוניים בגלקסיה, סביר שחלק מהם, לפחות, מבוגר ומתקדם הרבה יותר מאלה המוכרים לנו.