מערות – מילון מונחים

1. מערות קרסטיות: קרסט היא פעילות ההמסה או ההשקעה של סלעי גיר, הקרויה על שם חבל קרסט שבסלובניה. זו הקבוצה הגדולה ביותר של מערות, והיא מתאפיינת בשלל אפשרויות כמו המסה אנכית של קמינים (בורות אנכיים היורדים לעומק ומתרחבים כלפי מטה), בולענים, דולינות (עמקים קרסטיים ללא ניקוז חיצוני) ומערות קרסטיות אופקיות שהטבע העניק להן שפע של נטיפים וזקיפים כחלק מתהליכי ההמסה של הסלע.
2. מערות מסתור ומפלט: מערות ששימשו בעיקר מורדים יהודים בתקופת המרידות הגדולות נגד הרומאים. מערות המפלט הן מעשה ידי הטבע, מערות המסתור הן מעשי ידי אדם.
3. מערות טבעיות או חצובות: מערות שבמהלך תקופות שונות בפרהיסטוריה ובהיסטוריה נוצרו באופן טבעי והוכשרו או נחצבו למגורים, לקבורה, לתעשייה, לאגירה, לאחסון וכיוצא בזה.