מסירים מחיצות

אנשי תו מבקשים להקים בארץ קהילה שתאפשר חיים ויצירה בצוותא לאנשים מעיסוקים

יואב טריפון (משמאל), ראובן כהן-אלורו (מימין) וחברים לדרך. החבורה יושבת תחת עץ החרוב, שם נוטים גיא (במרכז) ואסף את אוהלם כתרגיל אישי בנוודות | צילום : חנן ישכר

שונים ומגוונים. הקהילה, כך הם מקווים, תתגורר בקרבה לאדמה, תוך השתלבות בטבע ובסביבה האנושית, ללא השארת עקבות ותוך שימוש בחומרי המקום.
בעבר חיו אנשי הקבוצה בוואדי אזוב. במשך תשע שנים הם התגוררו במבנים נטושים ששיפצו, עד שפונו משם לפני שלוש שנים. כעת רכשה הקבוצה 20 דונם של אדמה חקלאית בכרמל, וחבריה מבקשים להקים שם חווה אקולוגית. לעת עתה השטח אינו מופשר, וגם לא ברור מתי הוא יופשר, ובינתיים מתכננים חברי הקבוצה את החיים העתידיים בביתם: מפעילויות אמנותיות, דרך חקלאות אורגנית ועד לאנרגיה חלופית.
המוטו של תו הוא הסרת מחיצות: בין חיים לעבודה, בין לימודים ליצירה ובין טבע לאדם. אורח חייהם נשען על עזרה הדדית ועל ניצול מגוון העיסוקים של חברי הקבוצה. בינתיים, עד שימצאו נחלה להקים עליה את בתיהם, מחפש ראובן מקום לגור בו ויואב התמקם בקרון רכבת ששיפץ. ביתם של מעוז, דורית ושבעת צאצאיהם בכרמל משמש למפגש יומיומי לחברי הקבוצה.