מידע מעשי

הצטרפות למאבק: התנועה לעצירת חוצה ישראל, קואליציית ארגונים ירוקים ואנשים פרטיים נגד סלילת הכביש, מרכזת את המאבק. פרטים 
בטל' 19־19־70־700־1 או באתר האינטרנט www.stoproad.org

אמנה: אפשר לחתום על אמנה נגד הכביש באתר האינטרנט או בטלפון של התנועה.
שלט או סטיקר: לתליית שלט ברחובכם או הדבקת סטיקר על רכבכם, 
פנו לטל' 19־19־70־700־1.

פקסים: שלחו פקס למערכות העיתונים וציינו את שמכם וכתובתכם. "הארץ", פקס 6810012־03, "ידיעות אחרונות", פקס 6082546־03, "מעריב", פקס 5610614־03.

רדיו: התקשרו לתוכניות הרדיו והעלו את הנושא.
גלי צה"ל, "יש עם מי לדבר", טל' 6813344־03 (מומלץ לטלפן משעה 15:00).
רשת ב', "שיחות עם מאזינים",    טל' 6910260־03 (מומלץ לטלפן משעה 18:00)
.

נבחרי ציבור: פנו לאנשי משרד ראש הממשלה בפקס 5664838־02, למשרד התחבורה בפקס 6249133־02 ולמשרד האוצר בפקס 5635769־02. 

פעילויות נוספות: ארגנו חוג בית, התנדבו לדוכנים של התנועה.

תרומות: תרמו כסף למאבק לחשבון הבנק של "התנועה לעצירת חוצה ישראל", שמספרו 885485־7, בנק הדואר. 

אתרי אינטרנט של ארגונים הנאבקים בכביש:
החברה להגנת הטבע: www.teva.org.il/environment. 
מגמה ירוקה, ארגון סטודנטים למען הסביבה: www.greenhouse.org.il.
פעולה ירוקה, ארגון לשינוי חברתי אקולוגי: www.greenaction.org.il.
אדם טבע ודין, עמותת משפטנים למען הסביבה: www.iued.org.il.