מידע מעשי

> מחמל"י מרכז מחקר, מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, שמטרותיו הן מחקר, הצלה, חינוך, פיקוח וחקיקה עתידית בנושא הגנה ושמירה על יונקים ימיים בחופי הארץ ובמדינות האזור. המרכז ממוקם בבית הספר הימי מבואות ים במכמורת ובעל חסות אקדמית של המכון ללימודי ים שבאוניברסיטת חיפה.
לפרטים נוספים: באתר http://immrac.haifa.ac.il או בטל' 8663119־09, 3571193־052.
> אמץ דולפיןעמותת מחמל"י מציעה לציבור הרחב בישראל "לאמץ" דולפין תמורת תרומה כספית (ראו "מסע אחר" 160 או באתר האינטרנט).
> טתיס הארגון מפעיל סדנאות שונות ומאפשר למתנדבים להשתתף במחקרים העוזרים לשמר את מקום המחיה של היונקים הימיים בים התיכון. לפרטים נוספים: www.tethys.org.