מה זו בכלל סימטריה

מערכת היא סימטרית כאשר משהו מתרחש או קורה בה, אולם כלפי חוץ איננו מבחינים בשינוי. לדוגמה, כדור הינו גוף סימטרי. ליתר דיוק, יש בו סימטריה סיבובית תלת ממדית. שכן אם ניקח כדור ונסובב אותו סביב כל ציר שנבחר העובר דרך מרכזו, לא ניתן יהיה להבחין בין הכדור לפני ואחרי הסיבוב.
על פי הגדרה ביולוגית של אנציקלופדיה בריטניקה, סימטריה הינה הישנות של חלקים בגופו של בעל החיים או הצמח באופן מסודר. הסימטריה מתייחסת באופן ספציפי להתאמה של חלקי הגוף, בגודל, בצורה ובמיקום היחסי שלהם בשני צדדיו המנוגדים של קו הפרדה, או שהם מחולקים מסביב לציר או לנקודה מרכזית כלשהי