לא לזוז, קודחים!

קידוח חור בקרקעית האוקיינוס הוא עסק מסובך במיוחד. אוניית המחקר צ'יקיו תצטרך להישאר במקומה על פני המים כמעט בלי תנועה במשך כל זמן הקידוח, שיכול להימשך עד שישה חודשים! אם האונייה תזוז יותר מכמה מטרים, צינורות הקידוח יישברו. לפיכך מצוידת צ'יקיו במערכת מתוחכמת שתדאג לשמור על מיקומה במהלך הקידוח. המערכת תוזן בנתונים שיגיעו מלווייני ניווט (ג'י.פי.אס) ומחיישנים אקוסטיים מיוחדים שיונחו על קרקעית האוקיינוס, כדי לחשב כל העת את מיקומה המדויק של האונייה ביחס לבור הקידוח וכן את הכוחות הפועלים עליה (רוחות, גלים וכיוונם ומהירותם של הזרמים התת־ימיים). המידע יועבר למחשב, וזה יחשב את כיוון הסטייה הצפויה של האונייה וישגר הוראות הפעלה לשישה מדחפים מיוחדים המותקנים בירכתי צ'יקיו (פרופלורים ענקיים שיכולים לבצע סיבוב של 360 מעלות), וכך האונייה לא תמוש ממקומה.