כך יצר גורסקי תמונות צבעוניות:

צילום: כל אחת מהתמונות צולמה שלוש פעמים (ברצף מהיר) על גבי שלושה לוחות זכוכית שונים. לפני העדשה בכל צילום הונח פילטר של אחד מהצבעים הבאים: אדום, כחול וירוק.
התקבלו שלושה נגטיבים בשחור־לבן, שכל אחד מהם ייצג את עוצמת אחד משלושת הצבעים.
הקרנה: שלושת לוחות הזכוכית (הנגטיבים של האדום, הכחול והירוק) הוכנסו לפנס קסם מיוחד עם שלוש אלומות אור – אור אדום, אור כחול ואור ירוק, והוקרנו בו זמנית כשכל נגטיב מונח מול אלומת האור המתאימה לו.
שילוב שלוש התמונות המוקרנות יצר על גבי המסך תמונת צבע