ישראל מחכה לצונאמי

"גלי צונאמי פגעו לאורך ההיסטוריה באזור ששוכנת בו כיום מדינת ישראל", אומר ד"ר שמוליק מרקו מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. "מסופר על צונאמי שפגע בשנת 115 לספירה בקיסריה וביבנה־ים (מקום בקרבת העיר יבנה כיום). בשנת 749 מתואר צונאמי שאירע בעקבות רעידת אדמה גדולה, ובשנת 1034 הציף צונאמי חלקים גדולים מחופי הארץ. עכו נפגעה קשה בשנת 1202 בימי הצלבנים, וכך גם בשנת 1759, ובספרות מצוין כי אפילו יפו נפלה קורבן לצונאמי בשנת 1546.
"אנחנו חיים באזור שעלולות להתרחש בו רעידות אדמה, ואפילו הכנרת עלולה להכות במקרה של רעש אדמה חזק. רעידת האדמה בשנת 1837, שגרמה לחורבן רב בצפת, יצרה נחשול מים שעלה מהכנרת והביא למותם של מאות מתושביה".
האם ישראל ערוכה להתרעה בזמן אמת מפני גלי צונאמי?
"רוב היישובים בארץ בנויים ממזרח למצוק כורכר גדול. מקצתם – כמו נתניה או יפו – בנויים על מצוק הכורכר עצמו, ולכן חלק גדול מאוכלוסייתה של ישראל מוגן על ידי רכס הכורכר. סביר להניח שתל אביב לא תיפגע ברובה, אך שפך הירקון, שם אין רכס כורכר, עלול להיפגע, וכמוהו מפרץ חיפה, על כל מפעלי התעשייה הממוקמים בעורפו.
"ישראל מצוידת כיום במערך סייסמוגרפים הרושמים את רעידות האדמה. כדי להתריע על צונאמי בזמן אמת מן הראוי להוסיף על כך מערך בינלאומי של צונאמומטרים (מדי גלים) שימוקמו בים התיכון, מול כל המדינות הגובלות בו, וכן מערך תקשורת, שיעביר את המידע לאחרון המצילים בחוף". 
[גליה גוטמן]