המחשב מטומטם

למעשה, היא אחד הגופים המחזקים את האתיקה ואת ההומניזם בארץ. אנו יושבים בוועדה מתוך תחושה של כבוד לבעלי חיים, אך לדבר בשלב זה על סימולציות זו דמגוגיה זולה, מסוכנת וזדונית. אני רוצה לשאול את הכותבים אם הם מוכנים שיזריקו להם תרופה שנוסתה בסימולציות.
"בכל מקרה שיש חלופות, משתמשים בהן. אך אי אפשר לבנות הכל על מחשב. המחשב הוא מכשיר מטומטם, ובוודאי אינו עושה סימולציה אמיתית ומציאותית. נכתב שיש בתי ספר לרפואה בעולם שהפסיקו לחלוטין ניסויים בבעלי חיים. ההפסקות הן לא תמיד ענייניות, ולעיתים הן רק לשם תקינות פוליטית כדי להשיג תקציבים.
"בנוגע לכותבת, ענת רפואה, הייתי בעבר נשיא האגודה לאימונולוגיה, ואני מכיר את כל החוקרים החשובים. אותה אינני מכיר. היא לא ציינה שכיום, לפני שמדממים חיה חייבים להרדים אותה, ולא כפי שמתואר בכתבה".