הז'רגון

תבליט: צורת פני השטח – כיפות, גיאיות, שלוחות, אוכפים ומכתשים.
כיפה: פסגה, מקום שממנו אפשר רק לרדת.
אוכף: מקום בין שתי כיפות על הרכס שממנו אפשר לעלות לשתי נקודות (לכיפות) או לרדת בגיאיות.
שלוחה: כתף הר או גבעה שממנה אפשר לרדת לשלושה כיוונים או לעלות לאחד.
תכסית: כל מה שמכסה את השטח, למשל בתים, צמחייה ושבילים.
נקודת תקיפה: נקודה מסומנת במפה שיש לנו זיהוי ודאי שלה בשטח, ולכן ממנה ננסה להגיע בדיוק לתחנה (לתקוף).
אזימוט: כיוון למטרה. מקבעים במצפן זווית מסוימת ושומרים על תנועה בזווית זו עד למטרה. לעתים קשה לנקוט שיטה זו בגלל מכשולים בדרך המאלצים את הנווט לצאת מהציר. יתר על כן, כיווּן היעד אינו נותן לנווט מידע על המרחק אליו, וטעות של מטרים אחדים יכולה להביא לפספוס המטרה.
צעדים כפולים: צעד כפול הוא יחידת מרחק של שני צעדים, אחד של כל רגל. נַוָוטים תחרותיים בודקים כמה צעדים כפולים הם עושים בריצה רגילה במרחק מדוד של מאה מטר, וכך הם יכולים למדוד מרחקים באמצעות ריצה. המחמירים בודקים גם בתנאי שטח שונים (עליות, ירידות, סבך).