הז'רגון

ארכובה
חלק המחובר לאוכף משני עברי הסוס ומשמש להצבת רגלי הרוכב. 

רסן
רתמה של רצועות עור המונחת על ראש הסוס, ואליה מחוברים המתג שבפי הבהמה והמושכות שבידי הרוכב. 

מתג
יתד מתכת המחוברת לרסן ונתונה בתוך פיו של הסוס. תפקידה להטות את הסוס לצדדים. 

מנג'
חצר או מגרש המשמשים לאימון סוסים. 

קאטינג (Cutting)
הרוכב מסמן לסוס להתמקד בעגל אחד, והסוס יודע להפריד אותו מהעדר לצורך טיפול או סימון. כיום יש מכלאות משוכללות שהופכות את הקאטינג (הפוגע במפרקי הסוס) למיותר, אך הוא נותר כענף בתחרויות. 

רופינג (Ropping)
תפיסת עגל בלאסוֹ (לולאת חבל), הכרעתו לקרקע וקשירת רגליו כדי שלא יוכל לברוח, בדרך כלל לצורך סימון. גם ענף זה נשאר כיום בעיקר בתחרויות ולא בעבודת בקר. 

טים פנינג (Team Penning)
קבוצה של שלושה רוכבים שתפקידם להכניס עגלים למכלאות המיועדות להם.