הז'רגון

ראנר: שתי טבעות המחוברות זו לזו ברצועה קצרה. טבעת אחת מחוברת להתקן בסלע, ודרך האחרת עובר חבל האבטחה. ראנר יכול לשאת יותר משני טון.
מסלול טיפוס: ציר על מצוק המוגדר לטיפוס. הראשון שטיפס אותו קובע היכן יעבור. על מצוק ברוחב של עשרים מטר יכולים לעבור כעשרה מסלולים.
דירוג קושי: כל מסלול מדורג על ידי המטפסים לפי קושי תנועות הטיפוס הדרושות בו. דירוג זה הוא אמנם סובייקטיבי, שכן המטפסים נבדלים זה מזה בגמישותם, בחוזקם וכו', אך הוא מייצג נורמה כללית שמאפשרת למטפס לבחור מסלול מתאים לרמתו. בארץ מקובלת שיטת דירוג הקושי הצרפתית, ואפשר לתרגם אותה בנקל לשיטות אחרות, כך שמטפס מכל מדינה יוכל להבין מיד אילו מסלולים מתאימים לרמתו. דירוג הקושי נע בין 1 ל־9, ומוסיפים את האותיות A, B ו־C או פלוס ומינוס לפי הצורך. דירוג קושי 3 פירושו עלייה בהליכה עם עזרה קלה של הידיים, ורמה 6 כבר תלולה ודורשת אימון וניסיון.
מצוק שלילי: מצוק שאינו מאונך לקרקע אלא נטוי בזווית כלפי המטפס, כך שבמעלה המצוק המטפס יכול להיות בגבו אל הקרקע.
טיפוס חופשי: המטפס מטפס על הסלע באמצעות גופו בלבד ונעזר בציוד רק כדי לבלום נפילות. החבל אינו נמתח לראש המצוק ואינו מסייע בטיפוס, כך שהאדם מתמודד רק עם גופו ועם האתגרים שמציב לו המצוק.
ג'אג: אחיזה גדולה ונוחה.