הז'רגון

חצאית: יריעה היושבת כחצאית סביב מותני החותר ומונעת כניסת מים לקיאק. בעבר היתה עשויה עורות וכיום ניאופרן או ניילון.
תמיכה: כדי שלא לאבד את שיווי המשקל כשהקיאק נוטה הצדה, טופחים קלות עם צדו הרחב של המשוט על פני המים ומניעים בחוזקה את האגן (תמיכה נמוכה). במצבים קיצוניים יותר הקרובים להתהפכות נשענים על המשוט ודוחפים איתו את המים (תמיכה גבוהה).
היגוי אחורי: מכניסים את המשוט לאחד הצדדים מאחורי הקיאק וכך יוצרים התנגדות למים ומסובבים את הקיאק לאותו הכיוון.
חתירת פריסה רחבה: חתירה בתנועה מעגלית רחבה בצד אחד של הקיאק בד בבד עם חתירה רגילה בצד האחר. כך פונים לצד האחר כמעט בלי להאט. 
גלגול אסקימואי: כשמתהפכים אפשר לנצל את תנועת הגוף והמשוט כדי לחזור למצב חתירה בלי לצאת מהקיאק.