הדרום הפתוח?

הנגב אמנם משבש את הממוצעים הארציים בכל הנוגע להיעלמות השטחים הפתוחים, אבל אל תתנו לכך להטעות אתכם. סך השטח המבונה בנגב הוא שני אחוזים בלבד, אך בהתחשב בצפיפות האוכלוסין בדרום – זה המון. בינתיים לא חסרים בנגב שטחים פתוחים, בעיקר הודות לשטחי האש של צה"ל. עם זאת, גם בדרום החם יש כמה סוגיות בוערות בנושא השטחים הפתוחים: עיר בסיסי ההדרכה הצה"ליים ליד ירוחם, קווי תשתית, כרייה בתמנע ובחצבה מערב, כרייה בשדה בריר' סמוך לערד בואך נחל קינה, כרייה בלב מכתש רמון ובמכתש הגדול, והתנגדות הקריה למחקר גרעיני ליד דימונה להכללת המכתש הקטן בשטח שמורת הטבע שם. הפגיעה בשטחים הפתוחים בנגב היא יותר איכותית ופחות כמותית.