דיאה גיט, חבר

חוק ברזל קובע כי בכל העולם אין משהו שמקסים יותר את המקומי מאשר לראות את התייר שובר את שיניו בניסיון להתבטא בשפה המקומית. להלן כמה משפטים באירית שיעזרו לכם לסחוט מרוב האירים חיוך גדול יותר אפילו מבדרך כלל, גם אם כמה מהם יודעים לדבר אירית־גאלית עוד פחות מכם. כדאי בייחוד ללמוד את ההגייה השונה של האל"ף־בי"ת האירי־גאלי כדי להיעזר בהם כאשר מקבלים הערות הכוונה למקומות בשמותיהם האיריים.
שימו לב כי באירית־גאלית יש כמה דיאלקטים שונים, ולכן באזורים שונים ייתכנו הבדלים בהגייה, באוצר המילים ואפילו בדקדוק. התעתיק המוצג כאן הוא המקובל באזור מונסטר (Munster) שבדרום, הדומה ביותר לדיאלקט הרשמי.

a כמו  aב־"father"
 áכמו  oב־"gone"
 eכמו e ב־"bed"
é כמו ay ב־"hay"
 iכמו i ב־"tin"
 íכמו ee ב־"heel"
 oכמו u ב־"bud"
 óכמו o ב־"home"
 uכמו  uב־"pull"
 úכמו oo ב־"cool"

 עיצורים
 b- ב
 bh- ו
 c- ק
 ch- ח
 d- ד
 dh- ג/י/לא נשמעת 
 f- פ לא דגושה
 fh- פ לא דגושה/ה/לא נשמעת
 g- ג
 gh – לא נשמעת
 h- ה
 l – ל
 m- מ
 mh- וו (W)
 n- נ
 p- פ דגושה
 r – ר 
 s –  שׁ או שׂ
 sh- שׁ או שׂ
 t- ת
 th- לא נשמעת

שלום –  Dia Dhuit(דִיאָה גִיט)

תודה (ביחיד/ברבים)  Go raibh maith agat/agaibh (גוּּ רֶב מָה אגוּט/אָגִיב)

מה שלומך? –  Conas atá tú (קוֹנאס אָטָאוּ טוּ)

זהירות –  Bí curamach (בִּי קוּר אָמָח)

בוקר טוב – Maidin mhaith (מָדִגִ'ין וּוָה)

היכן השירותים? – Cá bhfuil an leithreas (קָאוּ וּויל אוֹן לֶהֶראָס?)