איך נלחמו פעם?

חשבתם פעם איך הצליחו להשתלט על טירה בלתי חדירה כמו טירת קרפילי? הדרך היחידה היתה לנסות לערער את יסודות החומות בעזרת מכונות מלחמה חזקות במיוחד. בחצר הטירה אפשר לראות שחזור בגודל מלא של מכונות הקלע הללו. תצוגת הווידיאו, שנמצאת בבניין השער הראשי, מראה את המרחק הגדול שאליו הגיעו האבנים שנורו מהמכונות.
ההפתעה הגדולה היא המכניקה הפשוטה יחסית: המכונות פעלו בעזרת קפיץ חבל מלופף או באמצעות לוחמים, אשר משכו מנוף שהדף את אבני הקלע וירו אותן למרחקים אדירים ובעוצמה רבה.

טרבושה (Trébuchet):
נשק יום הדין. מכונה זו ירתה בדיוק מפתיע אבנים במשקל 15 קילוגרם, וגם שקי חול או פגרי חיות נגועות במחלות כדי לגרום למגפות. בשחרור ההדק, היה כובד המשקולות שהונחו בקצה אחד מרים את המנוף במהירות ומעיף את הקלע שבקצה השני.

פרייה (Perrier): חיילים במקום משקולות. מכונה פשוטה וגאונית זו השתמשה בכוחם של הלוחמים בלבד, ובנו אותה במהירות, אפילו תוך כדי קרב. גם כאן ישנו מנוף שבצד אחד שלו קשרו אבן קלע, אך את הצד השני שלו משכו לא משקולות, אלא חיילים.

מנגונל (Mangonel): כדורי אש. מקור מכונה זו בעת העתיקה, והיא שוכללה בימי הביניים. גם כאן השתמשו בקפיץ חבל מלופף, שמתח והוריד כף גדולה מעץ שעליה הניחו חפצים במשקל שלושה־ארבעה קילוגרם, או ירו דליים המכילים חומרי בערה שגרמו לשרפות.

בליסטה (Balista): יורת החצים. מכונה זו יורה חצים, ופעולתה דומה לקשת. היא הופעלה על ידי אדם אחד, שהיה טוען אותה בחץ או בכידון ומסובב את הידית המותחת את החבל המלופף שמשך את המיתר. לחיצה על המתג – והחץ עף לדרכו.