איברי התאורה של הגחליליות

גחלילית במבט מלמעלה ולמעלה המדגיש את איבר התאורה

הגחליליות הן חרקים מסדרת החיפושיות (Coleoptera). 
[במשפחת הגחליליתיים 
(Lampyridae) יש כאלפיים מינים שונים, החיים באזורים ממוזגים ובאזורים טרופיים, פרט למדבריות ולהרים הגבוהים. מדובר בחיפושיות קטנות, שגודלן 0.5־2.5 סנטימטרים, בעלות איברי תאורה מיוחדים, שנמצאים בצד התחתון של קצה הבטן. כל איבר מורכב מתאים מאירים ותאים מחזירי אור. האור נוצר בריאקציה כימית והגברתו מתבצעת באופן פיזיקלי, ללא השקעת אנרגיה יקרה. תפקיד איברי התאורה הוא קיום תקשורת בין הזכרים והנקבות באמצעות איתותים הדדיים לצורך רבייה. האיתות, המופעל על ידי מערכת העצבים, הוא הדלקה וכיבוי של האור ברצף ובתדר מסוים, ספציפי לכל מין של גחלילית. המנגנון הזה פועל באזורים הממוזגים באביב ובקיץ ובאזורים טרופיים במשך כל השנה. יש מינים שבהם לזכר יש אור חזק בהרבה מאשר לנקבה, ובמינים אחרים האור של הנקבה חזק יותר. בכמה מינים פולטים גם הזחלים אור חלש, לעתים יפה ביותר, כמו במקרה של "זחלי הרכבת" (railroad worms), מאחר שתפקיד הבוגרים הוא להתרבות, הזכרים אינם ניזונים כלל, וקיימים מינים שבהן גם הנקבות אינן אוכלות דבר. הזחלים טורפים רכיכות יבשתיות והנקבות שכן אוכלות ניזונות מצוף ואבקת צמחים או שהן טורפות. ברוב המינים עפים רק הזכרים, ואילו הנקבות זוחלות על גחונן. לזכר יש 2,500 עיניות בעין התשבץ שלו, ואילו לנקבה יש 300 עיניות בלבד. ייתכן שזה קשור לאורח החיים השונה שלהם. בישראל חיים כשמונה מיני גחליליות.