תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

שגיא בר משי

שגיא בר משי - מנהל מחלקת טיולי שטח ואתגר, נתיבי כפיר

כתבות של שגיא בר משי: