תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

אבי ארבל, ד"ר

היה מרצה בכיר לזואולוגיה ולטבע בסמינר הקיבוצים ומדריך טיולים.נפטר בשנת 2020

כתבות של אבי ארבל, ד"ר: