שקע ותקע

למרות שרשת החשמל היא 220 וולט (כמו בארץ), צריך באוסטרליה מתאם חשמלי שכן צורת השקע שונה – השקעים מכילים רגליים הנוטות פנימה.