Supercalifragilisticexpialidocious

המילה "Supercalifragilisticexpialidocious", כשם אחד מהשירים ב"מרי פופינס", היא אחת המילים הארוכות ביותר בשפה האנגלית. בסרט מומלץ לילדים להשתמש בה כמילת קסמים המאפשרת להם להיחלץ ממצבים לא נעימים. המילה אינה מופיעה בספרי "פופינס" של טרברס. לשילובה בסרט אחראים האחים שרמן, שכתבו והלחינו את כל שירי הסרט.
בספר שכתבו הם מספרים כי כאשר היו ילדים קטנים, בשנות השלושים של המאה הקודמת, הם השתתפו במחנה קיץ, שם התוודעו למילה super-cadja-flawjalistic-espealedojus. נאמר להם שהיא עוברת בין דורות רבים של ילדים, והיא נחשבת למילה שמבוגרים לא מבינים. השרמנים חשבו שמן הראוי שגם לילדי משפחת בנקס תהיה מילה כזו.
בלשנים שחוקרים את המילה משוכנעים כי היא אכן היתה קיימת לפני הסרט, כנראה כבר

מ־1918, אך מקורה לוט בערפל ולא ברור מה היה פירושה. לפי אגדה עירונית פופולרית, שלא זוכה לאישור אקדמי, כורים אירים או סקוטים השתמשו במילה הזאת בעת שפנו לזונות אך התביישו לבקש מהן את שירותיהן באופן מפורש.