תהליך העבודה

המצב בשטח:
פני השטח העליונים של האובליסק כפי שנמצאו בשטח 
חפירה ראשונית, יוני 2001 
האובליסק לאחר החפירה הראשונית 

השלב הראשון:
איחוי השברים של עמוד סלע במשקל מאה טונות והעמדתו דרשו יכולת הנדסית מיוחדת ונמשכו יותר משנה. בשלב הראשון הוזזו חלקי האובליסק באמצעות מנוף בניין ענקי והונחו על כן מיוחד
לאכזבתם, לא מצאו הארכיאולוגים בתחתית האובליסק כתובת בכתב חרטומים או בלטינית 

השלב השני:
לאחר הנחת האובליסק על כן מיוחד באמצעות מנוף, נקדחו חורים בחלקי האובליסק, שבהם יושחלו בהמשך מוטות העשויים מטיטניום, מתכת חזקה העמידה בפני בליה. על הרצפה נבדק החיבור העתידי, שיתבצע באוויר, כאשר החלק האמצעי יושחל על החלק התחתון, שכבר הועמד על בסיס הבטון המחודש

השלב השלישי:
בשלב השלישי נקשר החלק האמצעי של האובליסק לפני הרמתו, בדרך לחיבור חלקי האובליסק. בשלב האחרון הושחלו מוטות הטיטניום של החלק האמצעי והעליון לחורים שבחלק התחתון וחוברו אליו בחוזקה באמצעות דבק מיוחד