תפריט עמוד

הכתבים של מסע אחר

עמית ויסברגר

בן 27. חי זה שלוש שנים בצרפת. כותב לילדים ועוסק בחקלאות אורגנית. ביוני 2003 מתכוון לצאת עם אשתו אוד ובתם התינוקת אנאבל למסע בעגלה מצרפת לירושלים. לפרטים עיינו בכתובת האינטרנט של עגלה לשלום: www.spcmnet.com/roulottepaix

כתבות של עמית ויסברגר: