צפיה מאכזבת בציפור הלאומית

החברה להגנת הטבע של ניו-זילנד, שהיא אגף ממשלתי הנקרא  DOC 
(Department Of Conservation), מנהלת "בתי קיווי" – מעין גני חיות מיוחדים שבהם ניתן לצפות בציפור הלאומית של ניו-זילנד. מאחר שהציפור טריטוריאלית, בכל בית כזה חי קיווי בודד, כך שהחוויה די מאכזבת ולא מומלצת.