סיור-המיטב של ברלין

 סיור מקצועי -המדריך נדבי שולט בחומר ,בקי בהיסטוריה,חינני שוטף.
סיור מוקד וקולע-כל הכבוד.