מוזיאון השואה בסקופיה

 מוזיאון השואה בסקופיה נמצא ליד הכיכר המרכזית בעיר משמאל לגשר האבן המפורסם. המבנה חדש ומרשים בתוכו קרון רכבת ומוצגים שקשורים לקהילה היהודית שפרחה במקדוניה ונספתה כולה. במוזיאון שלושה גלילי מתכת עם אפר הקורבנות מטרבלינקה ומידע ממוחשב בקומה העליונה כשבמקביל מוקרן סרט.