זהירות – דובים!

 בחלק מיערות סלובניה משוטטים עדיין דובים. הם אינם מסוכנים (אלא אם מתגרים בהם), אבל די מפחידים.