אפשר להשיג אוכל כשר בקוטאיסי

נהג מנוסה, עם ג'יפי טויטה, לטיולים ולשטח, אמין, נחמד וידידותי, דובר אנגלית