תולדות הסיקהים

מורה הדרך הראשון בדת הסיקהית היה גורו נאנק 
(Guru Nanak), ואחריו באו עוד תשעה ממשיכי דרך. יחדיו הם מכונים "עשרת הגורואים" ועל שמם קרוי הגשר היחיד החוצה את האגם אל המקדש…

לתיבה המלאה