קיצור דרך

המרכז למורשת צ'רקסית: תערוכה מעניינת אודות הצ'רקסים ומוצגים שונים מימי ראשית הכפר ממוקמת בצד ביתו של עזמי תחאוכו…

לתיבה המלאה