קיצור דרך

"טסרה פסיפסים". מיכל וארז פרידמן, טלפון 04-6463373.
"כפר ציפורי". לינה כפרית, מיטש וסוזי פילצר, 
טלפון 04-6462647…

לתיבה המלאה