פרחים ורבים

בעונה היבשה, מתקיים בפמבה מנהג שכמו שייך למקומות אחרים. עד בוא הגשמים עורכים המקומיים קרבות פרים. הקרבות, שהובאו לכאן עם השליטים הפורטוגלים, רוככו והותאמו לצורכיהם של בני המקום, המאמינים כי הם יביאו גשמים. בטקס זה לא הורגים את הפרים, והוא כולל שירים, מוזיקה ורוכלים.
בשעות אחר צהריים נאספים גברים, נשים וילדים ביציעים נפרדים וצופים בפרים ובמטאדורים (שאינם חמושים).