פסטיבל, נערה וּורד

וויליאם מלקינוק (1864-1820), אשר פסלו ניצב בגן העיר, כתב את השיר "The Rose Of Tralee". בעקבות שיר זה, מתקיים בטראלי בסוף חודש אוגוסט פסטיבל בינלאומי

לתיבה המלאה