ספרות עברית

בעקבות חיים באר

הסופר חיים באר גדל בירושלים והיה בין הראשונים שהדריכו סיורים ספרותיים בעיר. היום מסיירים כאן בעקבות יצירתו. הצעה לסיור קצר בעקבות ספריו "נוצות" ו"חבלים"
לכתבה>>

בעקבות יהודה עמיחי

את רוב שנותיו העביר יהודה עמיחי בירושלים. עמיחי, שהיה מראשוני המשוררים בני דורו שכתבו שירה פרטית, ראה את ירושלים במלוא מורכבותה. הצעה לסיור קצר בעקבות חייו ושירתו
לכתבה>>

בעקבות אברהם סורמלו

הוא היה מספר סיפורים, מחדד חידודים ושחקן בנשמה שגדולי הבדרנים שיחרו לפתחו. את החומר לסיפוריו שאב מסמטאות ירושלים ומאנשיה – ממחנה יהודה ועד רחביה. סיור בעקבות אברהם סורמלו
לכתבה>>