סטטיסטיקה

העדות הראשונה לקיומה של קהילה יהודית באנגליה היא מסוף המאה ה-11. בעקבות גירוש ספרד (1492), הגיעו ללונדון יוצאי ספרד ופורטוגל. ב-1655, לאחר שנים של גזרות, הותר באופן רשמי ליהודי לונדון לנהל חיי קהילה. במשך כעשרים שנה בלבד, בסוף המאה ה-19, צמחה הקהילה היהודית בעיר מכ-47,000 ל-150,000, בעקבות הגירה נרחבת מרוסיה.