סטטיסטיקה

בלונדון רשומים לא פחות מ-143 פארקים וגנים. כשלושים אחוז משטחה של העיר הם שטחים פתוחים.