נצרת למשפחות

ביקור בקָרְיַית א-נָאצְרַה – כפר נצרת – מאפשר למבקרים לחוות את תקופתו של ישו: על שטח גדול במרכז העיר שוחזר כפר מהמאה הראשונה לספירה, כולל בתים בני הזמן, מערות לאחסון…

לתיבה המלאה