משפחת מדיצ'י

אי אפשר לתאר את פירנצה והרנסנס האיטלקי בלי לדבר על השפעתה הכלכלית והרוחנית של משפחת מדיצ'י 
(Medici), ששלטה בפירנצה במאות 18-15…

לתיבה המלאה