מערות: מסע אל בטן האדמה

דנטה אליגיירי, בחיפושו אחר מקום מתאים לשער הגיהנום בספרו "הקומדיה האלוהית", מצא את מערת שקוציאן
 (Skocjanska Jama) כמקום המתאים ביותר…

לתיבה המלאה