מידע

פרטים על צפרות בקניה (וכן על נושאי טבע אחרים) אפשר לקבל בארגון "Nature Kenya". הארגון אחראי על רוב פעילויות שמירת הטבע בקניה הקשורות בציפורים ובבתי הגידול שלהן (לרוב בשיתוף המוזיאון הלאומי של קניה). משרד הארגון נמצא במוזיאון הלאומי בניירובי, שם יש מגדירי ציפורים, פרטי מדריכים מקומיים, רשימות מינים אזוריות ועוד.
האתר של ארגון "Nature Kenya" כולל מידע על צפרות, פעילויות לשמירת הטבע, קישורים לארגונים נוספים ופרסומים שונים.