מידע נוסף

אישורים: יש להצטייד באישורים לטרק מראש, וכדאי להירשם גם לספינה מבעוד מועד. הרשויות ממליצות על חודשיים-שלושה, אך בדרך כלל שבועיים מספיקים לכך…

לתיבה המלאה