מחירים

שכירת גמל: 35- 50 לירות מצריות ליום.
שכירת מדריך בדווי: 35- 50 לירות מצריות ליום.
שכירת ג'יפ מהבדווים: 300-150 לירות מצריות ליום.