מדריך מהיר

הגעה
הנוסעים צפונה בכביש 90 יפנו שמאלה בצומת ראש פינה, יעברו את תחנת הדלק משמאל ויפנו שמאלה בכיכר לדרך הגליל…

לתיבה המלאה